Biblioteca comunale "Aldo Olivo" Moraro

Orario:

Tue 16 July 10:00 - 12:00
Wed 17 July Chiusa
Thu 18 July 15:00 - 19:00
Fri 19 July Chiusa
Sat 20 July Chiusa
Sun 21 July Chiusa
Mon 22 July Chiusa