Biblioteca comunale "Aldo Olivo" Moraro

Orario:

Tue 17 July 10:00 - 12:00
Wed 18 July Chiusa
Thu 19 July 15:00 - 19:00
Fri 20 July Chiusa
Sat 21 July Chiusa
Sun 22 July Chiusa
Mon 23 July Chiusa